Quiz 4.2 – Dire d’où est-ce que l’on vient intermédiaire

’Ia ora na. 

’O Teiva vau, e toru ’ahuru ma va’u matahiti tō’u. 

Nō Ra’iātea mai au. Tē noho nei au i Maupiti e tā’u vahine. 

E pae tamari’i tā māua.  

E piti ’ahuru matahiti tō te matahiapo*. Tē noho nei ’ōna i Tahiti. 

Tō’u mau metua, tē noho nei rāua i Ra’iātea. ’E tē noho nei tō’u tuahine i Rapa Nui. ’O Vaima tōna i’oa, e maha ’ahuru ma pae matahiti tōna. 

 

*Matahiapo signifie l’aîné